Nie są nam znane przepisy, które mówią o pieczątce firmowej. Prawo określa jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe. Pieczęć firmowa choć nie jest wymagana przepisami prawa przydaje się przedsiębiorcom w obrocie rynkowym.

Wśród przedsiębiorców panuje powszechne przekonanie, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna jest pieczątka firmowa. Oferujemy zarówno pieczątki imienne, firmowe jak i datowniki czy pieczątki kieszonkowe. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty w dobrej cenie, . O umieszczaniu pieczątek firmowych stanowią natomiast niektóre akty normatywne określające wzory dokumentów, druków i formularzy składanych organom . Pieczątka firmowa ma często za zadanie sprostać wymogom, jakie prawo nakłada na przedsiębiorcę w zakresie danych, jakie musi on . TANIA PIECZĄTKA FIRMOWA WAGRAF 4s linii + LOGO. Rodzaj elementu stemplującego: Gumka laserowa; Kolor odbicia: czarny: czerwony: zielony .

Na początku miesiąca rozpoczęłam własną działalność gospodarczą. Czy na tej pieczątce, oprócz danych adresowych . Wielokrotnie spotykamy się z pytaniem, co powinna zawierać pieczątka firmowa (często nazywana pieczątką nagłówkową).